Oei?aoi?e
KirinX
 

Follow this link to skip to the main contentkirin

КИРИН Ко ЕООД - Пловдив 4023, П.К.140
тел.: 032 685855 
факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
e-mail:office@kirinx.com

About us ! Apparatuses Download Стандарти Projects Contact

 

BRANCH
 

Влагомери за зърно - пшеница, ечемик, ръж, царевица, овес, рапица, грах, бобови, арпа, ориз, брашно, зеленчукови семена, червен пипер, кафе, билки, тютюн,
Спектрометри, спектрофотометри, фотометри, колориметри, флуориметри, рефлектометри, радиометри, денситометри, нефелометри, рефлектометри, луминометри, оксиметри, Raman, LIBS
Влагомер за зърно, пшеница, ечемик, ръж, царевица, овес, слънчоглед, соя, рапица, брашно, сорго, просо, леща, фасул, фъстъци, захарно цвекло, ленени семена, грис, арпа, ориз, кафе, зелено кафе, какао, семена от сем. Brasicacea, райграс, детелина,
Влагомери за цимент, бетон, гипс, насипни материали, дървесина, текстил, хартия,
Влагоанализатори; Влагоанализатор 60 g, 0,01 %
Анализатори за зърно, Хектолитрово тегло, Абсолютно тегло,
Апарат за определяне на алфа-амилазна активност Падащо число Падащо число по Хагберг, Falling Number – FN,
Сита, ситов анализ, ситови машини, калибри за сита пробовземачки, делители,
Термощанги, термосонди, пробовземачки, пробовземащи инструменти, термосонди за температура и влага, сензори за температура и влага, чувални сонди, сонди за почви,
Инсектицидни лампи, уред за унищожаване на летящи насекоми,
Апаратура за измерване на дебелина на покрития от 10 nm до 50 µm с резолюция 1 nm на стъкло, оптика, метели и неметали, мониторинг на процеса, измерване на лъчения на светлинни източници и LED, измерване на цветове по LAB, измерване на кислородно съдържание в течности, апарати за анализ на артифакти, скъпоценни и полускъпоценни камъни.
Лабораторна техника, лабораторно оборудване, аналитична апаратура, лабораторни инструменти, лабораторна екипировка,
Контролно-измервателна апаратура, контролноизмервателна техника, тестваща апаратура,
лабораторен каталог, добра лабораторна практика GLP,
Лабораторно обзавеждане, Лабораторни уреди, Лабораторни апарати, лабораторна стъклария, лабораторни консумативи, продукти за лабораторията,
Измервателна апаратура, Измервателна техника,
Лабораторни мелници, мелници за зърно, лабораторна мелницa
Глутен и глутенов индекс - апарати за анализ
Инфрачервени анализатори, Експресен NIR–анализатор за определяне на протеин, глутен, влага, мазнини, FN, влакнини, пепелно съдържание, фосфор и калций в зърно и фуражи,
Инфрачервен анализатор NIR анализатор, анализ на белтък, влага, сурови влакнини, общ протеин, влага, масленост, скорбяла, нишесте,
Инфрачервен анализатор на месо и месни продукти, протеин, водно съдържание, мазнини,
Инфрачервен анализатор на млечни продукти, сирена, кашкавал, извара, мляко, млечна суроватка,
Анализатори на вино, спирт, алкохолни напитки, мъст,
Аналитични везни 0.0001g, Влагомерни везни 0,001g / 50 - 160°C, лабораторни и прецизни везни,
Технически везни 100g – 3000 kg,
АBBE–Рефрактометри, поляриметри, рефрактометри, цифрови рефрактометри за мед, захари по Brix, сухо вещество, рефракционен индекс, сол, саламури и солеви разтвори, плодова киселинност,
Анализатори на петролни продукти, анализ на горива, бензин, дизел, нафта, октаново число, цетаново число,анализатори на горива,
Анализатор на гориво, анализатор на бензин, етанол, нафта, дизел, pump octane, RON, MON, октаново число, цетаново числo, цитанов индекс, diesel cetane index,
Апарати за микробиологичен мониторинг, производствена хигиена и хигиена на работното място,
GPS системи, лазерни далекомери,
Пенетрометри и динамометри,
Вискозиметри, 20 - 2,000,000 cP, mPa·s, 100 – 13,000,000 cP, 3.2 – 1,060,000 Poise, Вискозиметър по Хьоплер, Hoepler Viscometer
Микроскопи, биологични микроскопи, учебни микроскопи, електронни микроскопи, лупи, бинокулярни лупи, бинокулярни микроскопи, инвертни микроскопи, флуоресцентни микроскопи, поляризационни микроскопи, стерео микроскопи, тринокулярни микроскопи, обективи, окуляри, цифрови камери, дигитални камери за микроскопи,
муфелни пещи, термостати, фризери, инкубатори, стерилизатори,
Анализатор на почви и води, азот, фосфор, калий, магнезий,
pH метри, оксиметри, турбидиметри, проводимост, БПК, ХПК, Фотометри, пламъкови фотометри, UV, VIS, NIR, LIBS, GH, HPLC, елементен анализ, газова и течна хроматография,
Газови анализатори, шумомери, вибрации, психрометри, фреони, температура, налягане, тахометри, манометри, скорост на поток,
Метеорологични станции,
Ултразвукови анализатори за диагностика на ранна бременност, Ранна диагностика на мастит при кравите,
Анализатор на соматични клетки в млякото, анализатори на мляко, броячи на колонии, автоклави, анализатори, криоскопи на мляко, водни и пясъчни бани, герберова центрофуга,
Апарати и машини за мелници и фуражни заводи, сушилни, хладилници,
Апарати и машини за малообемно и ултрамалообемно пръскане, растителна защита и обеззаразяване на складови помещения, силози, Сушилни за зърно,
Преси и филтри за растителни масла, слънчогледови, рапични, соеви,
Трихинелоскопи, луминоскопи,

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 
 
Refractometers

Рефрактометри, поляриметри

Кирин предлага многофункционални цифрови, лабораторни рефрактометри.Цифрови рефрактометри. за мед, захари по Brix,сухо вещество, солени разтворири, антифриз, ABBE – рефрактометри и поляриметри
Google
 
приложение
модел
скала
обхват
деление на скалата
точност

BRIХ , БРИКС

1 BRIX 0 - 35% 0.1%
±0.1%
2
BRIX
0 - 45%
0.1%
±0.1%
3
BRIX
0 - 35%
0.1%
±0.1%
рефракц. индекс
1.3330-1.3900
0.0001
±0.00015
4
BRIХ
0-45%
0.1%
±0.1%
рефракц. индекс
1.3330-1.4098
0.0001
±0.00015
5
BRIХ
28-65%
0.1%
±0.1%
6
BRIХ
28-65%
0.1%
±0.1%
рефракц. индекс
1.3800-1.4535
0.0001
±0.00015
7
BRIХ
60-92%
0.1%
±0.1%
8
BRIХ
60-92%
0.1%
±0.1%
рефракц. индекс
1.4400-1.5230
0.0001
±0.00015
Соленост 9 Соленост 0-28% 0.1% ±0.1%
10 Соленост 0-28% 0.1% ±0.1%
рефракц. индекс 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.00015
Клинични 11 URINЕ SР.G 1.000-1.050 0.001 ±0.001
12 URINЕ SР.G. 1.000-1.050 0.001 ±0.001
SЕRUM Р. 0-12 0.1 ±0.1
рефракц. индекс 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.00015
Вино, мъст, джибри, пикети 13 МАSS S/W 0-35%
0.1%
±0.1%
VОL АР 0-22%
0.1%
±0.1%
Ое 0-150 1 ±1
КMW 0-25 0.1 ±0.1
Универсални 14 BRIХ 0-35%
0.1%
±0.1%
соленост 0-28%
0.1%
±0.1%
рефракц. индекс 1.3330-1.3900
0.0001
±0.00015
МЕД 15 водно съдържание 38-5%
0.1%
±0.1%
Bе' 33-48
0.1%
±0.2
рефракц. индекс 1.4400-1.5230
0.0001
±0.00015
16 BRIХ 60-92%
0.1%
±0.1%
водно съдържание 38-5%
0.1%
±0.1%
Be' 33-48
0.1
±0.2
рефракц. индекс 1.4400-1.5230
0.0001
±0.00015

Антифриз, пропилен гликол, акумулаторен електролит, почистващи течности

17 пропилен гликол (0)-(-50)
0.1
±0.5
етилен гликол (0)-(-50)
0.1
±0.5
акумулаторен електролит 1.00-1.50sg
0.01sg
±0.005sg
почистващи течности (0)-(-40)
0.1
±0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

КИРИН Ко ЕООД
Пловдив 4023 П.К.140
тел.: 032 685855 
факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
e-mail:
office@kirinx.com

     

Copyright © 2007 Kirin. All rights reserved